Đồng hành cùng Chính phủ cải cách quy định kinh doanh
Tham gia tham vấn Gửi vướng mắc, đề xuất
Danh sách tham vấn

Bộ Thông tin và Truyền thông

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 14/3/2020 của Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện.

0 ý kiến
Đã đóng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2015/TT-NHNN

0 ý kiến
Đã đóng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức về Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

0 ý kiến
Đã đóng
Danh sách vướng mắc, đề xuất
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang
Trịnh Thị Quyên
0 đồng thuận
0 bình luận
Còn 0 ngày
Thông tư 20/2017/TT-BYT và sửa đổi bổ sung tại Thông tư 29/2020 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dược. Đây là một trong những quy định hiện đang gây gánh nặng và chi phí tuân thủ lớn nhất của cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất thuốc và dược phẩm ...
Đăng ký nhận thông tin