Đồng hành cùng Chính phủ cải cách quy định kinh doanh
Tham vấn Vui lòng tham gia góp ý về quy định kinh doanh và phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh! THAM GIA THAM VẤN
Vướng mắc, đề xuất Vui lòng gửi vướng mắc, khó khăn và kiến nghị, đề xuất của Quý vị về quy định kinh doanh hiện hành và dự kiến ban hành! GỬI VƯỚNG MẮC, ĐỀ XUẤT
Danh sách tham vấn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức đối với Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đị...

0 ý kiến
Còn 8 ngày

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lấy ý kiến cá nhân, tổ chức đối với Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng...

0 ý kiến
Còn 29 ngày

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức đối với Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của ...

0 ý kiến
Còn 29 ngày
Danh sách vướng mắc, đề xuất
0 đồng thuận
0 bình luận
Còn 0 ngày
Tại Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. Điều 11. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã. 1. Khi thay đổi một hoặc một số nội ...
0 đồng thuận
0 bình luận
Còn 0 ngày
Tại Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. Điều 12. Nguồn tài chính. 1. Mức đóng góp bắt buộc từ các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn một năm là 0,02% trên tổng g...
HIỆP HỘI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VIỆT NAM
0 đồng thuận
0 bình luận
Còn 0 ngày
Tại Điểm đ Khoản 2 Điều 80, Luật Các TCTD số 47/2010/QH12, ngày 16/06/2010. Điều 80. Đại hội thành viên. 2. Đại hội thành viên thảo luận và quyết định những vấn đề sau đây: đ) Thông qua danh sách kết nạp thành viên mới và cho thành viên ra khỏi ngân hàng hợp tác xã, quỹ...
Đăng ký nhận thông tin
Gửi vướng mắc, đề xuất