Đồng hành cùng Chính phủ cải cách quy định kinh doanh
Tham vấn Vui lòng tham gia góp ý về quy định kinh doanh và phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh! THAM GIA THAM VẤN
Vướng mắc, đề xuất Vui lòng gửi vướng mắc, khó khăn và kiến nghị, đề xuất của Quý vị về quy định kinh doanh hiện hành và dự kiến ban hành! GỬI VƯỚNG MẮC, ĐỀ XUẤT
Danh sách tham vấn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều ...

0 ý kiến
Còn 8 ngày

Bộ Giao thông vận tải

Đơn giản hoá hồ sơ Thiết lập khu neo đậu

0 ý kiến
Đã đóng

Bộ Giao thông vận tải

Đơn giản hoá hồ sơ Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợ...

0 ý kiến
Đã đóng
Danh sách vướng mắc, đề xuất
0 đồng thuận
0 bình luận
Còn 0 ngày
1. Điểm a, khoản 2, Điều 1 bổ sung thêm quy định về việc lập hóa đơn trong trường hợp tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập nguyên vật liệu, thành phẩm, máy móc, công cụ, dụng cụ; và giữ nguyên quy định xuất hóa đơn tại điểm g, khi xuất hàng hóa dưới các hình thức cho va...
0 đồng thuận
0 bình luận
Còn 0 ngày
1. Doanh nghiệp phải lập hóa đơn điện tử đối với nguyên vật liệu, thành phẩm, máy móc, công cụ, dụng cụ tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất; hàng hóa xuất dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc nhận hoàn trả hàng hóa: - Khi tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất nguyê...
0 đồng thuận
0 bình luận
Còn 0 ngày
Điểm c, khoản 1; Điều 53 quy định về Nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và ĐIều 54 về Quỹ an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Hiện nay, hoạt động PCCC và CNCH đã được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước theo điề...
Đăng ký nhận thông tin
Gửi vướng mắc, đề xuất