Đồng hành cùng Chính phủ cải cách quy định kinh doanh
Tham vấn Vui lòng tham gia góp ý về quy định kinh doanh và phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh! THAM GIA THAM VẤN
Vướng mắc, đề xuất Vui lòng gửi vướng mắc, khó khăn và kiến nghị, đề xuất của Quý vị về quy định kinh doanh hiện hành và dự kiến ban hành! GỬI VƯỚNG MẮC, ĐỀ XUẤT
Danh sách tham vấn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lấy ý kiến cá nhân, tổ chức đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thôn...

0 ý kiến
Đã đóng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lấy ý kiến cá nhân, tổ chức đối với dự thảo Thông tư quy định về ngân hàng Hợp tác xã

0 ý kiến
Đã đóng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tham vẫn các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại dự thảo Nghị định Quy định ch...

0 ý kiến
Đã đóng
Danh sách vướng mắc, đề xuất
0 đồng thuận
0 bình luận
Còn 0 ngày
Tại điểm b, khoản 1, ĐIều 9 của Dự thảo đã loại dịch vụ xuất khẩu cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan & được sử dụng trong khu phi thuế quan khỏi đối tượng hưởng thuế suất 0%. Như vậy, chúng tôi thấy rằng việc loại dịch vụ xuất khẩu cung ứng ...
0 đồng thuận
0 bình luận
Còn 0 ngày
Dự thảo NĐ đưa ra nhiều điểm để hỗ trợ cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Tuy nhiên, Các DN chịu ảnh hưởng của Quy tắc Thuế tối thiểu toàn cầu là những doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, có quy mô lớn, đồng thời có đóng góp lớn vào sự phát triể...
0 đồng thuận
0 bình luận
Còn 0 ngày
1. Báo cáo đánh giá sự phù hợp - Hoạt động đánh giá sự phù hợp cần bắt buộc đối với cả TC và QCKT để: + Có thêm cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền đánh giá tính khả thi của các yêu cầu kỹ thuật Giảm thiểu rủi ro khi ban hành TC và QCKT +Nâng cao chất lượng của các TC và Q...
Đăng ký nhận thông tin
Gửi vướng mắc, đề xuất