Tra cứu, tìm kiếm
Cung cấp thông tin về quy định kinh doanh hiện hành, quy định kinh doanh mới ban hành, quy định kinh doanh hết hiệu lực, quy định kinh doanh dự kiến ban hành và phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh.
Xem chi tiết
Gửi vướng mắc, đề xuất
Hiệp hội, doanh nghiệp và người dân gửi vướng mắc, khó khăn và kiến nghị, đề xuất về quy định kinh doanh hiện hành và dự kiến ban hành đề nghị các Bộ ngành xử lý.
Xem chi tiết
Tham vấn
Hiệp hội, doanh nghiệp và người dân tham gia góp ý đối với quy định kinh doanh hiện hành, quy định kinh doanh dự kiến ban hành và phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh do các Bộ ngành gửi xin ý kiến.
Xem chi tiết
Đăng ký nhận thông tin
Người đăng ký nhận thông tin vui lòng cung cấp địa chỉ email và lựa chọn lĩnh vực, ngành nghề quan tâm để nhận thông tin từ Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.
Xem chi tiết
Giới thiệu về

Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh

Với nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh cung cấp thông tin về quy định kinh doanh trong các văn bản quy phạm pháp luật, quy định kinh doanh dự kiến ban hành trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh của các Bộ ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây cũng là kênh tương tác trực tuyến giữa các bộ, ngành với người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ đóng góp ý kiến hoặc gửi vướng mắc và đề xuất về quy định kinh doanh, theo dõi, đánh giá nỗ lực cải cách của các bộ, ngành theo thời gian thực, dựa trên dữ liệu.

Tiêu đề
Tổ chức, cá nhân dễ dàng truy cập Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh www.thamvanquydinh.gov.vn sau khi có tài khoản đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động được kết nối internet

Tham gia vận hành Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh là góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, phát triển, phục vụ Nhân Dân.

Hãy truy cập www.thamvanquydinh.gov.vn
Gửi vướng mắc, đề xuất