1. Hướng dẫn tra cứu quy định kinh doanh; đề xuất của hiệp hội, doanh nghiệp; tham vấn

Chức năng cho phép người dùng tìm kiếm các quy định kinh doanh, các đề xuất của hiệp hội, doanh nghiệp; tham vấn theo từ khóa hoặc theo các tiêu chí tìm kiếm nâng cao.

2. Hướng dẫn gửi đề xuất của doanh nghiệp, hiệp hội

Chức năng cho phép hiệp hội, doanh nghiệp gửi các đề xuất của mình liên quan đến các quy định kinh doanh. Các đề xuất của hiệp hội, doanh nghiệp sẽ thực hiện công khai trên cổng để lấy ý kiến đồng thuận của các hiệp hội, doanh nghiệp khác. Cơ quan nhà nước sẽ thực hiện tiếp thu và phản hồi lại đề xuất của hiệp hội, doanh nghiệp.

01
Đăng nhập tài khoản
02
Gửi đề xuất
03
Công khai đề xuất của HH, DN
04
Phản hồi của cơ quan nhà nước
05
Đánh giá kết quả phản hồi

3. Hướng dẫn gửi ý kiến tham vấn cho cơ quan nhà nước

Cho phép hiệp hội, doanh nghiệp gửi các ý kiến tham vấn cho cơ quan nhà nước về các quy định kinh doanh dự kiến ban hành và phương án cắt giảm, đơn giản hóa. Cơ quan nhà nước sẽ thực hiện tiếp thu và phản hồi lại ý kiến của hiệp hội, doanh nghiệp.

01
Đăng nhập tài khoản
02
Chọn tham vấn cho ý kiến
03
Gửi ý kiến thành công
04
Phản hồi của cơ quan nhà nước
05
Đánh giá kết quả phản hồi
Gửi vướng mắc, đề xuất