3 kết quả
Sắp xếp theo
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Để thực thi phương án đơn giản hóa đối với thủ tục hành chính, giấy tờ công dân theo Đề án 06 Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 của Chính phủ quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng, trong đó sửa đổi thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 024.39392231; email: phong1_ttgsnh5@sbv.gov.vn.. Xin trân trọng cảm ơn!
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Sau 10 năm triển khai thực hiện Thông tư 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại, bên cạnh những kết quả đạt được, Thông tư 21 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, do đó Ngân hàng Nhà nước đã rà soát và xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 21/2013/TT-NHNN. Ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt nam, số 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 024.39392231. Email: phong2_ttgsnh5@sbv.gov.vn. Xin trân trọng cảm ơn!
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Trong quá trình triển khai thực hiện, một số nội dung quy định tại Thông tư 10/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 hướng dẫn một số nội dung quy định tại NĐ 35/2015NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài liên quan đến việc tham gia chương trình thưởng cổ phiếu còn phát sinh một số vướng mắc. Do đó, để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn cũng như định hướng quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài tại Nghị định 135; thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc cắt giảm thủ tục hành chính, góp phần giảm bớt chi phí, thời gian cho tổ chức thực hiện chương trình nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý của nhà nước trong tình hình hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2016/TT-NHNN. Ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Việt nam, số 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 024.39343313. Email: phongdautu@sbv.gov.vn. Xin trân trọng cảm ơn!​
1-10 trong 150
/trang
Gửi vướng mắc, đề xuất