Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
Tham vấn quy định kinh doanh dự kiến ban hành
Còn 0 ngày
Thông tin chung
Bộ chủ quản
Bộ Tài chính
Tên ngành kinh tế
Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
Tên văn bản dự kiến ban hành
Xin ý kiến các chính sách tại Dự thảo Luật giá (sửa đổi)
Nội dung cho ý kiến

Tóm tắt nội dung

Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
Tài liệu đính kèm
187_2014_TTLT_BTC_BCA.pdf
Kết quả tham vấn
Phản hồi của cơ quan chủ quản
0/5
0 bình luận
Nội dung phản hồi chung của tham vấn