CÔNG TY TNHH CANON VIỆT NAM
0 Đồng thuận
0 Bình luận
[Canon Việt Nam] Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ
Đơn vị chủ quản: Bộ Tài chính
Kết thúc ngày 29/10/2023
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

1. Điểm a, khoản 2, Điều 1 bổ sung thêm quy định về việc lập hóa đơn trong trường hợp tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập nguyên vật liệu, thành phẩm, máy móc, công cụ, dụng cụ; và giữ nguyên quy định xuất hóa đơn tại điểm g, khi xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc nhận hoàn trả hàng hóa:- Khi tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất nguyên vật liệu, thành phẩm, máy móc, công cụ, dụng cụ, hoặc xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc nhận hoàn trả hàng hóa, DN đã thực hiện thủ tục hải quan, và xuất hóa đơn thương mại theo đúng quy định. Cơ quan Hải quan quản lý rất chặt chẽ đối với các hoạt động này.- Hoạt động này của DN không phải là hoạt động bán hàng, dịch vụ, không nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận, doanh thu tại thị trường Việt Nam mà chỉ hỗ trợ cho hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của DN và chỉ thực hiện trong thời gian nhất định.Vì vậy, việc phải xuất thêm hóa đơn nội địa của Hệ thống Thuế sẽ làm phát sinh thủ tục, tăng thêm nhân lực của doanh nghiệp2. Điểm a, khoản 5, Điều 1 quy định về thời điểm lập hóa đơn đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa (bao gồm cả gia công xuất khẩu), thời điểm lập hóa đơn không quá 24h kể từ thời điểm cơ quan hải quan xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan:- Đối với doanh nghiệp ưu tiên và các đối tác với doanh nghiệp ưu tiên được phép hoàn thành thủ tục hải quan trong vòng 30 ngày kể từ lúc xuất, nhập hàng hóa. Do đó, việc quy định xuất hóa đơn trong vòng 24h kể từ thời điểm cơ quan hải quan xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan gây khó khăn cho DN do thời gian xử lý hải quan còn phụ thuộc vào kế hoạch của tàu...Vì vậy, DN mong muốn cơ quan Thuế cũng tại điều kiện cho DN ưu tiên được thực hiện theo thời gian quy định như của cơ quan Hải quan.3. Điều 9 quy định thời điểm lập hóa đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa trong khi đó điều 13 lại quy định cơ sở phải lập hóa đơn sau khi làm xong thủ tục hải quan tạo ra sự không thống nhất cho DN. Theo thông lệ quốc tế, thời điểm chuyển giao hàng hóa theo incoterm là thời điểm phù hợp để xác định hoạt động xuất khẩu.

Nội dung đề xuất

Chúng tôi xin kiến nghị như sau:1. DN đề xuất bỏ các quy định tại "điểm b & g" thuộc điểm a, khoản 2, Điều 1 của Dự thảo giúp Doanh nghiệp đơn giản hóa các thủ tục và hoạt động được quản lý tập trung bởi 1 đầu mối là Hải quan.2. Bỏ quy định lập hóa đơn trong vòng 24h tại điểm a, khoản 5, Điều 13. Bổ sung nội dung về thời điểm xuất hóa đơn tại Điều 13 theo Điều 9:"3c. Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu hoặc tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, cơ sở lập hóa đơn cho hàng hóa xuất khẩu."

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Tài liệu đính kèm
(CVN) Đóng góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Nghị định 123.xlsx
30296
Gửi vướng mắc, đề xuất