CÔNG TY TNHH CANON VIỆT NAM
0 Đồng thuận
0 Bình luận
[Canon Việt Nam] Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành danh mục hàng hoá trong nước đã sản xuất được
Đơn vị chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Kết thúc ngày 13/10/2023
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

- Dự thảo bổ sung 544 mặt hàng bao gồm những hàng hóa các doanh nghiệp chế xuất thường sử dụng (VD: các sản phẩm trong Mục Nguyên liệu, vật tư, linh kiện; Mục Máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ,...). Những mặt hàng này doanh nghiệp trong nước mới tự sản xuất được nên giá thành sản phẩm rất cao, chất lượng chưa đảm bảo và chưa có đủ tính cạnh tranh trên thị trường. Vì thế khi cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất thì có thể không đáp ứng được yêu cầu về giá cả và chất lượng. Từ đó, doanh nghiệp nội địa buộc phải nhập khẩu hàng hóa vẫn phải chịu thuế nhập khẩu để sản xuất, gia công và cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất dẫn đến giá thành sản phẩm cao. Doanh nghiệp chế xuất sẽ chưa mua hoặc mua rất ít những mặt hàng này từ các doanh nghiệp nội địa. Điều này làm mất sức cạnh tranh của chính các doanh nghiệp nội địa khi cung cấp hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất. Sử dụng những mặt này cũng làm giảm sức cạnh tranh trên thị trường của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cuối cùng, ảnh hưởng đến nền công nghiệp gia công chế xuất. - Các doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng để xuất khẩu cho doanh nghiệp chế xuất nên không ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa trong nước.- Mặc dù, Nhà nước đã có những chính sách ưu đãi về thuế đối với mặt hàng các doanh nghiệp nhập khẩu để phục vụ hoạt động xuất khẩu nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn cụ thể là: + Hồ sơ hoàn thuế hiện nay còn phức tạp, bao gồm nhiều loại giấy tờ (Khoản 5 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP). + Thời gian được hoàn thuế chưa được pháp luật quy định cụ thể nên nhiều doanh nghiệp mất thời gian và công sức (Điều 75 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế mới chỉ quy định về thời gian cơ quan quản lý thuế quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc chuyển hồ sơ mà chưa quy định cụ thể về thời gian doanh nghiệp được hoàn thuế về tài khoản của doanh nghiệp).- Thực tế các doanh nghiệp nội địa cung cấp hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất thường mất thời gian từ 2-3 năm hoặc thậm chí không biết rõ thời gian được hoàn thuế về tài khoản của doanh nghiệp.

Nội dung đề xuất

- Tiếp tục có những chính sách miễn thuế nhập khẩu và không thuộc đối tượng chịu thuế VAT đối với những mặt hàng mới được bổ sung vào danh mục để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế xuất toàn cầu sản xuất các sản phẩm xuất khẩu cạnh tranh với các nước đối thủ và để đảm bảo sức cạnh tranh, khuyến khích các doanh nghiệp nội địa gia công, sản xuất và cung cấp hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất, thể hiện đúng bản chất là việc nhập khẩu này không ảnh hưởng đến thị trường nội địa.- Ban hành chính sách ân hạn thuế 1 năm đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu. Trong thời hạn này nếu các doanh nghiệp nội địa xuất khẩu được hàng hóa thì sẽ không phải nộp thuế. - Bổ sung tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụngThông tư này quy định về các hàng hóa trong nước đã sản xuất được, áp dụng trong phạm vi cả nước với các đối tượng sau: 1. Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật Thuế giá trị gia tăng. Trừ các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, linh kiện thuộc danh mục quy định tại Thông tư này để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu.

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Tài liệu đính kèm
Công ty TNHH Canon VN - Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Thông tư ban hành danh mục HH trong nước sản xuất được.xlsx
16210
Gửi vướng mắc, đề xuất