HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DƯỢC VIỆT NAM
0 Đồng thuận
0 Bình luận
Khoản 5 Điều 7 Chính sách của nhà nước về dược tại Luật dược 2016
Đơn vị chủ quản: Bộ Y tế
Kết thúc ngày 17/10/2023
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

Nên bổ sung thuốc phòng và điều trị bệnh trong trường hợp đáp ứng nhu cầu an ninh, quốc phòng, dịch bệnh, thiên tai, thảm họa vào diện ưu tiên về trình tự, thủ tục đăng ký lưu hành, cấp phép nhập khẩu thuốc trong chính sách của Nhà nước về dược.

Nội dung đề xuất

Chúng tôi đề xuất sửa Điều 7.5 như sau5. Tạo điều kiện thuận lợi về trình tự, thủ tục nộp đơn đăng ký lưu hành thuốc generic sắp hết hạn bằng sáng chế hoặc độc quyền có liên quan, sinh phẩm tương tự đầu tiên; ưu tiên về trình tự, thủ tục đăng ký lưu hành, cấp phép nhập khẩu thuốc hiếm, thuốc đáp ứng nhu cầu cấp bách cho quốc phòng, an ninh, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, vắc xin đã được Tổ chức y tế thế giới tiền thẩm định.

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Gửi vướng mắc, đề xuất