HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DƯỢC VIỆT NAM
0 Đồng thuận
0 Bình luận
Điều 2. Giải thích từ ngữ Điểm c, d, khoản 26 Luật Dược 2016
Đơn vị chủ quản: Bộ Y tế
Kết thúc ngày 17/10/2023
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

- Thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành (Điểm c Khoản 26 Điều 2).- Thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực cụ thể theo quy định của Chính phủ (Điểm d Khoản 26 Điều 2).Việc quản lý và triển khai các quy định liên quan nêu trên các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết (từ khâu cấp phép lưu hành/ghi nhãn thuốc đến hoạt động xuất, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc), ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng thuốc. Thực tế triển khai không mang lại hiệu quả quản lý.

Nội dung đề xuất

Bãi bỏ điểm c và d Khoản 26 Điều 2 Luật Dược 2016 trong đó quy định thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực thuộc Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.Hoặc bãi bỏ 1 số thủ tục hành chính liên quan đến nhóm thuốc này.Mục tiêu của ngành dược là kiểm soát chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong khi các thuốc có độc tính cao đã có quy định về phân loại thuốc kê đơn và bán thuốc theo đơn.

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Gửi vướng mắc, đề xuất