vũ thị thúy
0 Đồng thuận
0 Bình luận
Đóng góp dự thảo Luật BHXH
Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN  
Đơn vị chủ quản: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Kết thúc ngày 07/06/2023
Tài liệu đính kèm
[Canon VN] Đóng góp ý kiến Dự thảo Luật BHXH lần 1.xlsx
33266