Phạm Thị Phương
0 Đồng thuận
0 Bình luận
Thắc mắc về luật kinh doanh
Kinh doanh bán hàng miễn thuế  
Đơn vị chủ quản: Bộ Tài chính
Kết thúc ngày 22/02/2023
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

Thủ tục mở cửa hàng kinh doanh miễn thuế

Nội dung đề xuất

Tôi muốn mở cửa hàng kinh doanh với vị trí đặt cửa hàng miễn thuế. Tôi cần những thủ tục nào?

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Gửi vướng mắc, đề xuất