HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH TUYÊN QUANG
0 Đồng thuận
0 Bình luận
VƯỚNG MẮC, ĐỀ XUẤT CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH TUYÊN QUANG
Quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu của NSNN đối với HĐKD  
Đơn vị chủ quản: Bộ Xây dựng
Kết thúc ngày 10/05/2023
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

có văn bản và bản mềm gửi kèm theo

Nội dung đề xuất

Kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn cụ thể để các địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư và BQL dự án thực hiện cho đồng nhất và đúng với nội dung của Nghi địnhĐề nghị Bộ Tài chính và Tổng cục Thuê chỉ đạo cho phép các cơ quan Thuế địa phương được phát hành, bán hóa đơn VAT nhân công để các Doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng được mua hóa đơn VAT nhân công hợp lệ và nhà nước thu được tiền thuế vào ngân sáchKiến nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Tổng cục thuế ra văn bản có chế tài áp dụng để xử phạt các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải có trách nhiệm khi lập dự án; hồ sơ thiết kế phải được đưa vào dự toán công trình, được cơ quan quản lý nhà nước thẩm tra, thẩm định phê duyệt để nhà thầu có cơ sở tham gia dự thầu, ký kết hợp đồng xây dựng, đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi cũng như tránh rủi ro vi phạm pháp luật.Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét rà soát lại nội dung và có Điều khoản sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành Thông tư khác thay thế để đảm bảo đúng quy định Luật Thuế Tài nguyên 2009 và Nghị định 50/2010/NĐ-CP của Chính phủĐề nghị Bộ Tài chính xem xét giảm khung giá tính thuế tài nguyên đá hỗn hợp sau nổ mìn, đá xô bồ cho phù hợp giá thành sản phẩm nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp khai thác khoáng sản.Đề nghị Bộ công thương xem xét trình Chính Phủ. Cho điều chỉnh lại nội dung Khoản 2 và khoản 3 điều 21 của Nghị định 83/2014- NĐ-CP Cho phép doanh nghiệp bán lẻ, đại lý được ký hợp đồng với nhiều nhà cung cấp đầu mối, để linh hoạt trong kinh doanh và không bị gãy chuỗi cung ứng nhiên liệu cũng như đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp bán lẻ, Đại lý. Cũng như các nhà cung cấp đầu mối phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và các hóa đơn chứng từ hợp pháp trước Nhà nước và Pháp luật. Đề nghị Bộ công thương xem xét trình Chính Phủ. Cho điều chỉnh lại nội dung

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Tài liệu đính kèm
Khó khăn vương mắc (văn phong chính phủ).xlsx
16118
Khó khăn vương mắc (HHDN Tỉnh Tuyên Quang.pdf
234497
Gửi vướng mắc, đề xuất