CÔNG TY TNHH MHI AEROSPACE VIỆT NAM
0 Đồng thuận
0 Bình luận
KHAI GIẢM TRỪ NGƯỜI PHỤ THUỘC CHO ĐỐI TƯỢNG KHÁC
Quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu của NSNN đối với HĐKD  
Đơn vị chủ quản: Bộ Tài chính
Kết thúc ngày 17/06/2023
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

Kính gửi Bộ Tài Chính!Theo quy định tại tiết đ2 điểm đ, khoản 1, điều 9 TT111/2013/TT-BTC: "đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng."Vậy, theo câu trích dẫn trên đây thì những từ: "ngoài độ tuổi lao động" được hiểu là những độ tuổi nào? Ví dụ đối với trường hợp người lao động khai giảm trừ gia cảnh cho đối tượng Cháu ruột - không nơi tương tựa thì có được khai giảm trừ đến 18 tuổi không? Hay chỉ đến đủ 15 tuổi? Vì theo quy định của Bộ luật lao động hiện tại không quy định khái niệm về ngoài độ tuổi lao động.

Nội dung đề xuất

Kính mong quý Bộ xem xét vấn đề trên và đưa ra giải thích cho Doanh nghiệp.Xin chân thành cảm ơn Quý Bộ!

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Gửi vướng mắc, đề xuất