Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam - JCCI
0 Đồng thuận
0 Bình luận
Yêu cầu về điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng năm 2024
Kinh doanh dịch vụ việc làm  
Đơn vị chủ quản: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Kết thúc ngày 07/06/2023
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

Các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam tỏ ra không mấy lạc quan về kết quả kinh doanh năm 2023, với 46,4% doanh nghiệp được hỏi trả lời rằng dự báo doanh thu sẽ “suy giảm” hoặc “duy trì” so với năm 2022. Các rủi ro địa chính trị như tình hình ở Ukraine và xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục trở thành những rủi ro lớn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Mặt khác, yếu tố ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam không chỉ nằm ở các rủi ro địa chính trị. “Chi phí mua sắm nguyên vật liệu và linh kiện tăng” do giá cả gia tăng và tình trạng thiếu hụt linh kiện bán dẫn trên toàn cầu cũng có tác động lớn đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung đề xuất

2.1 Cần duy trì mức lương tối thiểu vùng trong năm 2023. Năm 2022 do ảnh hưởng của đại dịch COVID nên việc điều chỉnh được thực hiện vào thời điểm khác (tháng 7) so với thường lệ. Tuy nhiên, việc điều chỉnh mức lương tối thiểu trong kỳ có thể tác động đáng kể đến việc quản lý doanh nghiệp, do đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh từ đầu năm. Vì vậy, chính phủ Việt Nam nên thực hiện việc điều chỉnh vào tháng 1 như thông lệ hằng năm.2.2 Chúng tôi không phản đối việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng từ tháng 1/2024, nhưng cần lưu ý mức điều chỉnh. Các doanh nghiệp đều đã tự tiến hành điều chỉnh lương, nên giả sử nếu mức lương tối thiểu được điều chỉnh tăng mạnh sẽ khiến cho doanh nghiệp không thể chịu được gánh nặng về chi phí nhân công. Ngoài ra, dễ xảy ra tranh chấp lao động ở những doanh nghiệp không có năng lực cạnh tranh về chi phí. Thay vì quyết định một cách máy móc theo các chỉ số như CPI, Hội đồng tiền lương quốc gia cần điều tra thực tế mặt bằng tiền lương và đề xuất điều chỉnh theo tình hình thực tế.

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Tài liệu đính kèm
20230504_VN・Signature Version・2024年度地域別最低賃金に関する要望.pdf
410464