Nguyễn Thi Thanh Dung
0 Đồng thuận
0 Bình luận
Thành lâp cơ sở giáo duc mầm non
Hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập  
Đơn vị chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Kết thúc ngày 30/03/2023
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

quá nhiều hồ sơ giấy tờ yêu cầu nôp

Nội dung đề xuất

giảm bớt thành phần hồ sơ

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi